☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Herb Urząd Gminy Świeszyno

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2009

Uchwała Nr XVIII/ 153 /09
Rady Gminy w Świeszynie
 z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
w sprawie : nieodpłatnego nabycia działki Nr 1/23 o pow. 0,4002 ha,
położonej w obrębie ewidencyjnym Strzekęcino na rzecz
mienia komunalnego.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 1287 , Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)– Rada Gminy w Świeszynie, uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie działki Nr 1/23 o pow. 0,4002 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzekęcino, która będzie wykorzystana pod lokalizacje celu publicznego polegającego na budowie uniwersalnego boiska sportowego do koszykówki i siatkówki, oraz placu zabaw dla mieszkańców miejscowości Golica. Księga wieczysta Nr 57706.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świeszynie.
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2009-03-13 14:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2009-03-13 14:37:28)

 
 
ilość odwiedzin: 3397905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X