Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Świeszynie:

Izabella Karlińska-Ćwięka

Kontakt:
tel. 94  316 01 44, 690 990 431
e-mail – i.cwieka@swieszyno.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Świeszynie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Świeszynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Wytworzył:
Izabella Karlińska-Ćwięka
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-02-26 13:09:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-03-02 09:54:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki