Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

w powiecie koszalińskim

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobiście udzielającej nieodpłatnie pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
    w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. nieodpłatna mediację.

 Dane do kontaktu:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13:

poniedziałek, środa, piątek:  godz. 8:00 – 12:00

wtorek, czwartek:  godz. 11:00 – 15:00

                     

rejestracja:  poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 14:30

tel.  790 700 695

e.mail:  pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

strona www:  www.np.ms.gov.pl

przydatne linki:

https://bip.powiat.koszalin.pl/uploads/files/npp-info2.JPG

https://bip.powiat.koszalin.pl/uploads/files/kategorie-spraw-npp-i-poradnictwo.pdf

 

 


 

Wytworzył:
Magdalena Matysek
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-11-03 09:37:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-02-23 12:09:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki