☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy Świeszyno (ug.swieszyno.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 1460434
2 Nabór na stanowiska urzędnicze 84642
3 Komunikaty 53915
4 Wykaz telefonów 45781
5 Nieruchomości 38651
6 2019 rok 28668
7 2020 rok 22235
8 Zamówienia poniżej 130 000 złotych - 2021 21255
9 2018 rok 20891
10 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i Budownictwo 19848
11 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 16889
12 Organizacja Urzędu 15118
13 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 14821
14 2015 rok 14018
15 Podatki i opłaty lokalne 13503
16 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12092
17 Urząd Stanu Cywilnego 12028
18 Ochrona Środowiska 11995
19 Dowody osobiste 11598
20 Wnioski elektroniczne 11333
21 Decyzje środowiskowe 11258
22 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 10792
23 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 10723
24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10613
25 Jednostki organizacyjne 10405
26 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno 10332
27 Zameldowanie 10250
28 Decyzje o warunkach zabudowy 9468
29 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2030 9361
30 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 9302
31 2017 rok 8953
32 Organy Gminy 8732
33 Skład Rady Gminy Świeszyno 8198
34 Rok 2015 7877
35 Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7573
36 Sołectwa 7530
37 Zespół Oświaty Samorządowej 7233
38 Postępowania przetargowe archiwalne 7224
39 Działalność gospodarcza 7209
40 Koncesje alkoholowe 7035
41 Ogłoszenia Rady Gminy Świeszyno 6957
42 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 6643
43 Uchwały Rady Gminy 6308
44 Mienie komunalne 5884
45 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno 5821
46 Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 5804
47 Podstawy prawne działania samorządu 5673
48 Wójt 5622
49 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5564
50 Komisje Rady Gminy 5514
 
liczba odwiedzin: 1460434