☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole zewnętrzne

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W 2017 ROKU

 

 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

ZAKRES KONTROLI

DATA KONTROLI

DO POBRANIA

 

 

1.

J. Płachta,

U.Łumianek

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19kwietnia 2017 r. a opracowanie i realizacje programu wspierania rodziny od 1 stycznia 2015 roku.

 

19.04.2017 r. – 21.04.2017 r.

wystąpienie pokontrolne

 

 

2.

A.Litwin

A.Machniewski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów ppoż oraz zgodności z wymaganiami ochrony ppoż rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

 

 

29.06.2017 r.

protokół

3.

Katarzyna Królczyk

Ryszard Niebieszczański

Kontrola obejmująca sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeszynie.

 

08.11.2017 r.

wystąpienie pokontrolne

4. Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie A. Łątka i D. Kowalska Zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 11 i 12 grudnia 2017 roku protokół

 

Wytworzył:
Anna Stankiewicz
Udostępnił:
Szostak Jan
(2017-12-12 11:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2017-12-12 11:38:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 281