☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w formie podania lub druku wniosku. Druk do pobrania wraz z załącznikami:

 

  1. zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
  3. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923.).

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urzęd Gminy Świeszyno - Biuro Obsługi Interesanta 
w godzinach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek - Piątek: 7.00-15.00

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Świeszynie, tel. 94 3160 126

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

Podstawa prawna:
1. art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),

3. Uchwała Nr XXII/189/1  Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dobrzańska Karolina
(2006-04-21 12:06:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-03-25 11:24:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111