Obwieszczenie nr. OS.6220.8.13.2022 z dnia 4 listopada 2022

 Świeszyno, dnia 04 listopada 2022 r.

OS.6220.8.13.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                     (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Świeszyno podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 04 listopada 2022 r. została wydana na wniosek pełnomocnika Pana Leszka Romana Łochowicza reprezentującego JES Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Szczecińska 63, 75-122 Koszalin decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 204/1 obręb Niekłonice, gmina Świeszyno.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Data umieszczenia obwieszczenia: 04.11.2022 r.

 

 

 Niniejsze obwieszczenie ogłoszono na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno, 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Niekłonice w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Świeszyno, miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Wywieszono dnia ………………………………..

Zdjęto dnia ………………………………………….

Pieczęć urzędu:

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku decyzja OS.6220.8.12.2022 dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 204_1 obręb Niekłonice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 239 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-11-04 12:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Justyna Patyńska
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-11-04 12:43:22)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki