☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński

RIG.271.182.04.2016                                            Świeszyno, dnia 07 września 2016r.

 

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński”.

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

 – cena ofertowa brutto 1.394.820,00 zł, serwis zamontowanych urządzeń – reakcja na zgłoszenie – do 24H, czas gwarancji – 60 m-cy.

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (80%), serwis zamontowanych urządzeń – reakcja na zgłoszenie (10%), czas gwarancji (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 19.08.2016r. do godz. 11:00 złożono 4 oferty. Informacje na temat Wykonawców, złożonych ofert jak i ilości uzyskanych punktów zawiera załącznik w nr 1.

 

  1. PODPISANIE UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 15 września 2016r. godz. 9:00.

 

Załączniki:

Nr 1 - Informacje na temat Wykonawców oraz złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty - pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-07 10:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-07 10:38:17)

 
 
liczba odwiedzin: 3969059

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X