☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino

RIG.271.166.04.2016.                                            Świeszyno, dnia 30 sierpnia 2016r.

 

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice” oraz „Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości  Strzekęcino”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice” oraz „Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino” jako ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice” -  oferta nr 3:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk, ul. Łużycka 41 „B”,
75-838 Koszalin
– cena ofertowa brutto 380 345,19 zł, czas gwarancji – 60 m-cy;

Zadanie nr 2 - „Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki
w miejscowości Strzekęcino” – oferta nr 1:

Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk, ul. Chopina 8, 78-230 Karlino – cena ofertowa brutto 43 622,81 zł , czas gwarancji – 60 m-cy;

 

Ww. oferty spełniają wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymały
największą ilość punktów z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w kryteriach jakimi była cena za wykonanie zadania (90%) oraz czas gwarancji (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 16.08.2016r. do godz. 12:00 złożono 3 oferty. Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert zawiera załącznik nr 1.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umów 06 września 2016r. godz. 9:00 Zadanie nr 1, 9:30 Zadanie nr 2.

 

Załączniki:

Nr 1 - Informacje na temat wykonawców i złożonych ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-31 08:25:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-31 08:31:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3969042

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X