☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn:"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej."

RIG.271.134.08.2016.BW                                           Świeszyno, dnia 12 maja 2016r.

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, jako ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części wybrano następujące oferty:

Część 1- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niekłonicach – oferta nr 4 ARGOX Sp. z o. o ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa - cena ofertowa 12 600,00zł, czas wykonania 15 dni wcześniej niż termin wskazany w SIWZ.

Część 2 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dunowie – oferta nr 4 ARGOX Sp. z o. o ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa - cena ofertowa 13 800,00zł, czas wykonania 15 dni wcześniej niż termin wskazany w SIWZ.

Część 3 - Świetlica wiejska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie – oferta nr 4 ARGOX Sp. z o. o ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa - cena ofertowa 13 600,00zł, czas wykonania 15 dni wcześniej niż termin wskazany w SIWZ.

Część 4 - Szkoła Podstawowa w Dunowie – oferta nr 4 ARGOX Sp. z o. o ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa - cena ofertowa 17 600,00zł, czas wykonania 5 dni wcześniej niż wskazane w SIWZ.

Część 5 - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim – oferta nr 2 Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o. o ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań - cena ofertowa 23 247,00zł, czas wykonania 15 dni wcześniej niż wskazane w SIWZ.

Część 6 - Przedszkole gminne w Świeszynie – oferta nr 4 ARGOX Sp. z o. o ul. Obwodowa 11j, 03-532 Warszawa - cena ofertowa 15 900,00zł, czas wykonania zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Ww. oferty spełniają wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymały największą ilość punktów z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w kryteriach jakimi była cena za wykonanie dokumentacji (90%) oraz termin wykonania (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 25.04.2016r. do godz. 12:00 złożono 5 ofert. Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert zawiera załącznik nr 1a i b.

 

  1. WYKLUCZENIU WYKONAWCY

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy pzp Zamawiający wyklucza
z postępowania wykonawcę, który złożył ofertę nr 1:

InBud Tomasz Mokwa, ul Chmielniki 2B/14, 86-100 Świecie

Podstawa faktyczna:

W dniu 28.04.2016r. zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty
o dokumenty z art. 26 ust 3. w terminie do 05.05.2016r. do godz.13:00. Wykonawca nie dokonał uzupełnienia oferty o wezwane dokumenty, zatem zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy pzp zostaje wykluczony z postępowania. Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy PZP zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego.

 

3.PODPISANIE UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umów 20.05.2016r. godz. 9:30 ARGOX Sp. z o. o i 10:00 Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o. o

 

Załączniki:

Załącznik 1a i b

Wybór oferty najkorzystniejszej pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-05-12 14:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-05-12 14:44:22)

 
 
liczba odwiedzin: 3959992

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X