☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Wykonanie ogrodzenia planowanego boiska sportowego w miejscowości Mierzym (odgrodzenie świetlicy wiejskiej od boiska piłkochwytami)"

 RIG.271.84.2016.EZS                                                                                                                                                                                                                                  Świeszyno, dn. 23.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie ogrodzenia planowanego boiska sportowego  w miejscowości Mierzym (odgrodzenie świetlicy wiejskiej od boiska piłkochwytami)”

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie ogrodzenia planowanego boiska sportowego  w miejscowości Mierzym (odgrodzenie świetlicy wiejskiej od boiska piłkochwytami). Projektowane ogrodzenie pełnić będzie funkcję zabezpieczenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego boiska sportowego przed uderzeniem piłką sportową podczas eksploatacji boiska.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja jest zlokalizowana  w miejscowości Mierzym na działce nr 143/3.

Zakres przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż ogrodzenia:

- całkowita długość ogrodzenia: 30m

- wysokość ogrodzenia: 5,1m

- ilość przęseł ogrodzenia: 7

- rozpiętość przęsła ogrodzenia: 3,41-5,8m

UWAGA:

Zamawiający jest w posiadaniu siatki polipropylenowej o wymiarach oczka 80x80 ze wzmocnionymi krawędziami i dostarczy ją Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Przed montażem Wykonawca oceni stan siatki oraz dopasują ją do montowanych słupów  oraz zamontuje na wykonanych słupach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3.

 

2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2016 r.

 

3. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium oceny ofert:  

Cena  -  waga  100%   

 

4. Warunki płatności:

Termin płatności - 21 dni od złożenia faktury za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia.

 

5. Termin i miejsce złożenia ofert:

Oferty należy przesłać na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno do dnia 1.04.2016r. do godz. 15.00.

 

6. Forma oferty:

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmowa i podpisem Wykonawcy, powinna posiadać termin ważności oferty – 30dni i być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

7. Zawartość oferty:

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin realizacji zamówienia oraz cenę. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający w trakcie badania oferty może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień

9. Sposób i osoba do kontaktu

Ewa Zinowska-Suska, inspektor ds inwestycji i drogownictwa,  tel. 94 31 60 139,

e-mail e.suska.@swieszyno.pl.

                                                                                   

Załączniki:

1.Zapytanie ofertowe z załącznikami nr 1 i 2 oraz projektem umowy.

2. Zgłoszenie robót.

3.Dokumentacja projektowa

 

Wytworzył:
Ewa Zinowska-Suska
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-03-23 14:28:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-03-23 14:45:38)

 
 
liczba odwiedzin: 3969123

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X