Rok 2020

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

19-12-2019

XXI/107/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świeszyno i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

RG Świeszyno

2020

493

22-01-2020

494

XXI/109/19

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2020

497

22-01-2020

498

27-01-2020

XXII/114/20

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2020

RG Świeszyno

2020

643

30-01-2020

30-01-2020

XXIII/115/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

690

03-02-2020

XXIII/117/20

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

2020

691

03-02-2020

XXIII/118/20

w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Niekłonicach

2020

967

24-02-2020

XXIII/121/20

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

2020

968

24-02-2020

XXIII/122/20

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2020

969

24-02-2020

XXIII/123/20

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świeszyno na rok szkolny 2019/2020

2020

970

24-02-2020

XXIII/124/20

w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia specjalności form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2020

971

24-02-2020

27-02-2020

XXIV/125/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

1180

02-03-2020

XXIV/128/20

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku

2020

1579

26-03-2020

07-05-2020

XXV/129/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

2276

12-05-2020

28-05-2020

XXVI/131/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

2624

03-06-2020

XXVI/133/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym "Tęczowa Kraina" w Konikowie

2020

3275

07-07-2020

25-06-2020

XXVIII/138/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

3116

30-06-2020

XXVIII/141/20

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świeszyno i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

2020

3443

21-07-2020

XXVIII/142/20

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Świeszyno

2020

3444

21-07-2020

25-06-2020

XXVIII/143/20

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Tęczowa Karina” w Konikowie

RG Świeszyno

2020

3277

07-07-2020

XXVIII/144/20

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świeszyno na rok szkolny 2020/2021

2020

3445

21-07-2020

24-09-2020

XXXI/163/20

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

RG Świeszyno

2020

4295

30-09-2020

XXXI/164/20

w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w obrębie ewidencyjnym Giezkowo

RG Świeszyno

2020

4575

20-10-2020

29-10-2020

XXXII/165/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

RG Świeszyno

2020

4900

05-11-2020

XXXII/167/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

RG Świeszyno

2020

4901

05-11-2020

XXXII/168/20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla części obrębu ewidencyjnego Świeszyno.

RG Świeszyno

2020

5190

25-11-2020

26-11-2020

XXXIV/172/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

RG Świeszyno

2020

5392

03-12-2020

17-12-2020

XXXV/182/20

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

RG Świeszyno

2020

5873

23-12-2020

XXXV/184/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

RG Świeszyno

2020

5971

29-12-2020

XXXV/189/20

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  jak również trybu ich pobierania.

RG Świeszyno

2020

6026

30-12-2020

XXXV/191/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świeszyno.

RG Świeszyno

2020

6027

30-12-2020


 

 

 

Wytworzył:
Natalia Tytanicz-Bilo
Udostępnił:
Jan Szostak
(2020-01-28 14:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-04-19 15:25:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki