☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu" - Część nr 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz.

RIG.271.108.8.2017                                                Świeszyno, dnia 08 września 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” jako ofertę najkorzystniejszą dla części nr 2 - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz” wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.

ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji (20%), okres gwarancji  (20%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. 17.08.2017 r. do godz. 12:00 na część nr 2 złożono 3 oferty.

Lp

Nr oferty

Wykonawca

Nr części

Punkty cena

Punkty doświadczenie

Punkty gwarancja

Suma punktów

1

1

Kazimierz Gozdal

Pomiłowo 22a

76-200 Sławno

Część 2

50,82

20,00

 

20,00

90,82

2

3

DOMAR – T Maria Domaracka

Ul. Kasztanowa 4

75-685 Koszalin

Część 2

58,85

0,00

 

20,00

78,85

3

4

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

EkoWodrol sp. z o.o.

Ul. Słowiańska 13

Część 2

 

60,00

 

20,00

 

20,00

 

100,00

 

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 14 września 2017r. godz. 12:00. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wójt
/-/
Ewa Korczak

 

 

 

Otrzymują:

 1. Kazimierz Gozdal
  Pomiłowo 22a
  76-200 Sławno
 2. DOMAR – T Maria Domaracka,
  ul. Kasztanowa 4,
  75-685 Koszalin
 3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
  EkoWodrol sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  75-846 Koszalin
 4. a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-09-08 13:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-09-08 13:09:31)

 
 
liczba odwiedzin: 3959978

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X