☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019".

RIG.271.117.5.2017                                                 Świeszyno, dnia 28 sierpnia 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Dowóz uczniów do szkół
i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019”

jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Krupy 77, 76-150 Darłowo

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena (60%), ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych (20%), czas podstawienia autobusu zastępczego (20%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 04.08.2017 r. do godz. 12:00 złożono 1 ofertę.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty ilość kilometrów

Punkty autobus zastępczy

Suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Krupy 77, 76-150 Darłowo

60,00

20,00

 

20,00

100,00

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną ze względu na fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Szczegóły zostaną ustalone z Wykonawcą telefonicznie.
Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                          Ewa Korczak

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji
    Samochodowej Sp. z o.o.
    Krupy 77, 76-150 Darłowo
  2. a/a

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-08-28 10:31:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-08-28 10:36:17)

 
 
liczba odwiedzin: 3789821

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X