☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Część nr 1 - "Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską - Olszak - Brzeźniki".

RIG.271.101.5.2017                                               Świeszyno, dnia 23 sierpnia 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

CZĘŚĆ 1: „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską - Olszak - Brzeźniki”,

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno (wraz z remontem przepompowni ścieków)

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: CZĘŚĆ 1: „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską - Olszak - Brzeźniki”, CZĘŚĆ 2: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno
(wraz z remontem przepompowni ścieków)

jako ofertę najkorzystniejszą dla części nr 1 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.

ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 96,74 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji (20%), okres gwarancji  (20%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 02.08.2017 r. do godz. 12:00 złożono 3 oferty.

Lp

Wykonawca

Nr części

Punkty cena

Punkty doświadczenie

Punkty gwarancja

Suma punktów

1

DOMAR – T Maria Domaracka

Ul. Kasztanowa 4

75-685 Koszalin

Część 1

41,48

0,00

 

20,00

61,48

2

Kazimierz Gozdal

Pomiłowo 22a

76-200 Sławno

Część 1

60,00

16,00

 

20,00

96,00

3

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

EkoWodrol sp. z o.o.

Ul. Słowiańska 13

Część 1

 

56,74

 

20,00

 

20,00

 

96,74

 

 

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 29 sierpnia 2017r. godz. 12:00. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

                                                                          Wójt
                                                                           /-/
                                                                   Ewa Korczak

 

 

Otrzymują:

 1. DOMAR – T Maria Domaracka,
  ul. Kasztanowa 4,
  75-685 Koszalin
 2. Kazimierz Gozdal
  Pomiłowo 22a
  76-200 Sławno
 3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
  EkoWodrol sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  75-846 Koszalin
 4. a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-08-23 10:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-08-23 10:57:09)

 
 
liczba odwiedzin: 3960038

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X