☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: "Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno".

RIG. 271.121.1.2017.EJ                                       Świeszyno, dnia 17 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych
wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”.

 

 

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93.ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia złożenia ofert tj. do 16.08.2017r. do godz.12:00 nie została złożona żadna oferta.

Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

 

                                                                Z up. WÓJTA

                                                                         /-/
                                                                 Irena Czenko
                                                            SEKRETARZ GMINY

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-08-17 14:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-08-17 14:54:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3959986

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X