☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zadanie pn.: Część 1 - "Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską - Olszak - Brzeźniki", Część 2 - "Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno (wraz z remontem przepompowni ścieków)".

RIG.271.101/100.1.2017.EJ                                          Świeszyno, dnia 27 lipca 2017 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
CZĘŚĆ 1 - „Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską - Olszak - Brzeźniki” - RIG.271.101.2017

CZĘŚĆ 2 - „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno (wraz z remontem przepompowni ścieków)” - RIG.271.100.2017

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

 

PYTANIE Z DNIA 24.07.2017 r.

 

Pytanie nr 1 – dot. części nr 1

W opisach w SIWZ i projektach budowlanym i wykonawczym podawany jest rodzaj rur HDPE-100 SDR17 PN10 natomiast opis na PZT PE100 Ø90 SDR 11. Proszę
o podanie jaki rodzaj rur ma być zastosowany.

odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować rurociągi z rur HDPE-100 SDR17 PN10.

 

 

PYTANIE Z DNIA 26.07.2017 r.

 

Pytanie nr 1

1. Zgodnie z założeniami projektowymi sieci wodociągowe w pasach drogowych (drogi ziemne - nieutwardzone) należy wykonywać metodą bezwykopową - przewiert sterowany. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót z metody bezwykopowej na wykop otwarty z odtworzeniem nawierzchni dróg ziemnych do stanu pierwotnego?

odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie. Zamawiający nie dopuści zmiany technologii bezwykopowej na wykonanie wykopu otwartego. W miejscach zaprojektowania przewiertów sterowanych bezwzględnie należy wykonać przewierty sterowane.

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                                /-/

                                                                                                         Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-27 14:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-27 14:44:53)

 
 
liczba odwiedzin: 3959971

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X