☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie.

RIG.271.78.4.2017.EJ                                           Świeszyno, dnia 19 lipca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej
w Świeszynie”,
jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Pracownię Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 84 punkty w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (30%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 03.07.2017 r. do godz. 12:00 złożono 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty nadzór

Punkty doświadczenie

Suma punktów

1

Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kłosowski,
ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie

60 pkt.

10 pkt.

14 pkt.

84 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech,
ul. Gagarina 32A lok. 8,
00-754 Warszawa

49,43 pkt.

5 pkt.

0 pkt.

54,43 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 25 lipca 2017r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                  Wójt

                                                   /-/

                                              Ewa Korczak

 

Otrzymują:

 1. Pracownia Usług Projektowych,
  Nadzorowanie, Wykonawstwo
  Mariusz Kłosowski
  ul. Gdańska 54, 80-600 Chojnice
  woj. Pomorskie
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech,
  ul. Gagarina 32A lok. 8,
  00-754 Warszawa
 3. a/a

 


 
 
liczba odwiedzin: 3678920

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X