☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno"

RIG. 271.87.3.2017.EJ                                            Świeszyno, dnia 23 czerwca 2017r.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6:

 

Bernadeta Jastrzębska ARCH+,
ul. Niemcewicza 26 p. 606, 71-520 Szczecin

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena (90%), ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%).

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 05.06.2017 r. do godz. 13.00 wpłynęło 8 ofert. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Punkty za cenę

Punkty za nadzór

Suma pkt.

1.

Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski
ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice

57,75

10,00

67,75 pkt

2.

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany,
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1B,
77-300 Człuchów

77,14

10,00

87,14 pkt

3.

ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

86,40

10,00

96,40 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski, Konikowo 77C, 76-024 Świeszyno

40,00

10,00

50,00 pkt.

5.

Biuro Projektowe Firma „KOWALEWSKI”,
ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz

72,00

10,00

82,00 pkt

6

Bernadeta Jastrzębska ARCH+,
ul. Niemcewicza 26 p. 606, 71-520 Szczecin

90,00

10,00

100,00 pkt.

7

PPH KRAJAN Sp. z o.o., ul. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Oferta odrzucona

8

MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska,
ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin

49,15

10,00

59,15 pkt

 

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

ODRZUCENIE OFERTY

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez :

PPH KRAJAN Sp. z o.o., ul. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 14.06.2017 r. w wyznaczonym terminie nie przedłożył wyjaśnienia dotyczącego zaoferowanej ceny ofertowej. Termin złożenia dokumentów upłynął w dniu 20.06.2017r. godz. 15.00.

 

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 26.06.2017r.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                                         Wójt

                                                                          /-/

                                                                   Ewa Korczak

 

 

 

Otrzymują:

1.

Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice

2.

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany,
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1B,
77-300 Człuchów

3.

ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski, Konikowo 77C, 76-024 Świeszyno

5.

Biuro Projektowe Firma „KOWALEWSKI”,
ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz

6

Bernadeta Jastrzębska ARCH+,
ul. Niemcewicza 26 p. 606, 71-520 Szczecin

7

PPH KRAJAN Sp. z o.o., ul. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie

8

MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska,
ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin

9

a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-06-23 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-06-23 14:36:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3969110

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X