☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych wewnętrznych - opracowanie dokumentacji projektowej".

RIG.271.69.5.2017                                                 Świeszyno, dnia 23 czerwca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych wewnętrznych – opracowanie dokumentacji projektowej”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wewnętrznych – opracowanie dokumentacji projektowej” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

PRO-DESIGNERS  mgr inż. Łukasz Kotulski,

ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1, 80-175 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%), termin wykonania (10%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 02.06.2017 r. do godz. 12:00 złożono 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty nadzór

Punkty doświadczenie

Punkty termin

Suma punktów

1

PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk

60 pkt.

10 pkt.

20 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

2

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski,
ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

58,22pkt.

10 pkt.

20 pkt.

0 pkt.

88,22 pkt.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 29 czerwca  2017r. godz. 12:00. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                                  Wójt

                                                                    /-/

                                                           Ewa Korczak

 

 

Otrzymują:

 

 1. PRO-DESIGNERS
  mgr inż. Łukasz Kotulski
   ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
  80-175 Gdańsk
 2. Autorska Pracownia Projektowa
  mgr inż. Bartosz Sontowski,
  ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin
 3.  a/a

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-06-23 14:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-06-23 14:25:48)

 
 
liczba odwiedzin: 3960008

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X