☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa-etap I"

RIG.271.24.4.2017.EJ                                           Świeszyno, dnia 7 czerwca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I”- jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Instalacje Elektryczne Zygmunt Plich

ul. Własna 5, 75-377 Koszalin

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100 punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%), termin płatności faktury (20%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 29.05.2017 r. do godz. 12:00 złożono 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty doświadczenie

Punkty termin płatności

Suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C. , Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, ul. Słowiańska 11B, 75-746 Koszalin

57,33 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

97,33 pkt.

2

Instalacje Elektryczne
Zygmunt Plich

ul. Własna 5, 75-377 Koszalin

60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 13 czerwca 2017r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                                /-/

                                                                                           Ewa Korczak

 

 

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C.
  Jolanta Filipowska & Agata Filipowska
  ul. Słowiańska 11B, 75-746 Koszalin
 2. Instalacje Elektryczne Zygmunt Plich
  ul. Własna 5, 75-377 Koszalin
 3. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-06-07 14:03:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-06-07 14:04:36)

 
 
liczba odwiedzin: 3959964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X