☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Część 1 - "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap. I"; Część 2 - "Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)".

RIG.271.25/26.8.2017                                           Świeszyno, dnia 5 czerwca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

CZĘŚĆ 1 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I”

CZĘŚĆ 2 - „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

 1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: CZĘŚĆ 1 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I”, CZĘŚĆ 2 - „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna) jako ofertę najkorzystniejszą dla części nr 1 i nr 2 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz s.c.

 ul. Batorego 16/13, 65-083 Zielona Góra

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała

Dla części 1 - 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), okres gwarancji  (40%),

Dla części 2 - 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), okres gwarancji  (40%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 28.04.2017 r. do godz. 12:00 złożono 6 ofert.

Lp

Wykonawca

Nr części

Punkty cena

Punkty gwarancja

Suma punktów

1

Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Statucki, Dalewo 94, 63-100 Śrem

Część 1

---------

Część 2

50,67

-----------

46,35

40,00

---------------

40,00

90,67

-------------

86,35

2

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa INSTAL-BUD,
Jerzy Labudda, ul. Robotnicza 3,
84-242 Luzino

Oferta odrzucona

3

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk, ul. Łużycka 41 „B”, 75-838 Koszalin

Część 1

---------

Część 2

48,32

-----------

49,07

40,00

-----------

40,00

88,32

-----------

89,07

4

ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz s.c., ul. Batorego 16/13,
65-083 Zielona Góra

Część 1

---------

Część 2

 

60,00

-----------

60,00

 

40,00

-----------

40,00

 

100,00

-----------

100,00

 

5

OZERIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Koszarowa 4, 70-822 Szczecin

Część 1

---------

Część 2

 

55,94

-----------

53,82

 

40,00

-----------

40,00

 

95,94

-----------

93,82

 

6

Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk

ul. Chopina 8, 78-320 Karlino

Część 1

---------

Część 2

 

45,53

-----------

44,61

 

40,00

-----------

40,00

 

85,53

-----------

84,61

 

 

 1. ODRZUCENIU OFERTY

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez :

Firmę Usługowo-Produkcyjno-Handlową INSTAL-BUD Jerzy Labudda

ul. Robotnicza 3,84-242 Luzino

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 22.05.2017 r. zwrócił się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 13 czerwca  2017r. godz. 12:00. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

                                                                                                                Wójt

                                                                                                                 /-/

                                                                                                          Ewa Korczak

 

Otrzymują:

 

 1. Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Statucki,
  Dalewo 94, 63-100 Śrem
 2. Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa
  INSTAL-BUD, Jerzy Labudda,
  ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino
 3. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
  Andrzej Klekociuk,
  ul. Łużycka 41 „B”, 75-838 Koszalin
 4. ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz s.c.,
  ul. Batorego 16/13,
  65-083 Zielona Góra
 5. OZERIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
  ul. Koszarowa 4, 70-822 Szczecin
 6. Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk
  ul. Chopina 8, 78-320 Karlino
 7. a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-06-05 10:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-06-05 10:31:11)

 
 
liczba odwiedzin: 3790764

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X