☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

RIG.271.75.6.2017.EJ                                           Świeszyno, dnia 2 czerwca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Pracownię Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 80-600 Chojnice, woj. pomorskie

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 85 punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (15%), termin wykonania (15%).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 23.05.2017 r. do godz. 12:00 złożono 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty nadzór

Punkty doświadczenie

Punkty termin

Suma punktów

1

Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kłosowski,
ul. Gdańska 54, 80-600 Chojnice, woj. pomorskie

60 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

15 pkt.

85 pkt.

2

Pracownia Projektowa MILO7, Miłosz Paweł Stachera

ul. Grochowa 14/7,
71-741 Szczecin

59,19 pkt.

4 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

63,19 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 8 czerwca 2017r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                                                                      Wójt

                                                                                                       /-/

                                                                                               Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-06-02 07:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-06-02 07:35:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3959991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X