☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana treści SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum in. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

RIG.271.75.2.2017.EJ                                              Świeszyno, dnia 22 maja 2017 r.

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

  1. w pkt. 11.2 Roz. II SIWZ – Sposób wyliczenia punktów (str. 22)

 

skreśla się zapis

W kryterium – Czas wykonania opracowania oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zgodnie z zestawieniem poniżej, przy czym termin realizacji nie może być dłuższy niż maksymalny (tj. 29.12.2017 r.)

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji tj. 29.12.2017 r.

              Termin realizacji                               ilość punktów

- termin realizacji do 29.12.2017 r.       – 0 pkt.

- termin realizacji do 15.12.2017 r.       – 10 pkt.

- termin realizacji do 30.11.2017 r.       – 20 pkt.

 

w zamian wprowadza się zapis:

D. W kryterium – Czas wykonania opracowania oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zgodnie z zestawieniem poniżej, przy czym termin realizacji nie może być dłuższy niż maksymalny (tj. 29.12.2017 r.)

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji tj. 29.12.2017 r.

              Termin realizacji                               ilość punktów

- termin realizacji do 29.12.2017 r.       – 0 pkt.

- termin realizacji do 15.12.2017 r.       – 8 pkt.

                     - termin realizacji do 30.11.2017 r.       – 15 pkt.

 

                                                                                                        

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

Ww. zmiana nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

                                                                                      Wójt

                                                                                       /-/

                                                                                  Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-05-22 12:54:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-05-22 12:57:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3959926

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X