☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zadanie pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I - Część I, Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna) - Część 2.

RIG.271.31.1.2017.EJ                                            Świeszyno, dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
CZĘŚĆ 1 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I”

CZĘŚĆ 2 - „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)”

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

PYTANIA Z DNIA 14.04.2017 r.

Pytanie nr 1

Czy realizowany inwestycja jest odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska. Oraz wskaźnik ustawa o efektywności energetycznej.

odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

 

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na produkty, nie zostały podane wszystkie Czy do projektu i wyceny bierzemy produkty które spełniają. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo oraz swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu dotyczy  nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN 13201, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015,PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zastosowane materiały i technologie winny spełniać obowiązujące przepisy, normy i wytyczne techniczne w przypadku, gdy SST nie wskazuje nazw lub opiera się o stare, nieaktualne (wycofane) normy.

Pytanie nr 3

W dokumentach projektowych i SIWZ nie zostały uwzględnione dla użytkowników wymogi bezpieczeństwa:

Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami
z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2-1 - EN 13201.

odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że przedmiot umowy należy wykonać m.in. zgodnie
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, co zostało określone w SIWZ rozdział I opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.4 oraz wzorze umowy §2 ust. 2. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót wchodzących w skład zadania oraz za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia w całości ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 4

Brak jest  opisów ogólnych lampy, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę
i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

-  Korpus oprawy jakimi cechami  powinien się  charakteryzować:

jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego,

jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany, umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED  specjalnym kluczem zabezpieczającym.

Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni.

Jednocześnie uwidocznia dodatkowy cień osoby idącej na przejściu dla pieszych na każdym etapie przejścia.

Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.  

odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdział I opis przedmiotu zamówienia (Uwaga na str. 5) każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Wobec powyższego wszystkie elementy należy przyjąć zgodnie ze opisem zawartym w specyfikacji.

Należy zastosować następujące parametry źródeł światła – lamp sodowych: skuteczność świetlna lampy 140 lm/W oraz żywotność lampy min. 20 000 godz.

Pytanie nr 5

W  przepisach przewidziany  jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany  według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni

* Efektywność świetlna w zakresie minimum  112 – 115 lm/W netto

Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe, - kart katalogowych opraw, instrukcję  montażu , deklaracji zgodności CE.

odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie przewiduje redukcji mocy, natomiast niezbędne dokumenty dotyczące opraw muszą być dostarczone.

Pytanie nr 6

Czy wykonawcy powinni przedstawić dokumenty własności intelektualnej do produktów z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej   nią niniejszej analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia  Polskie, wynikający z art.4 ust.3  oraz art.7 Konstytucji RP.

odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie.

 

PYTANIA Z DNIA 20.04.2017 r.

Pytanie nr 1

„Czy oprawy LED mogą być niższej lub wyższej mocy tj. +/- 10% o zbliżonych parametrach świetlnych?”

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na parametry wskazane w pytaniu dla oświetlenia montowanego przy drogach gminnych. Natomiast przy drogach wojewódzkich należy stosować parametry określone w specyfikacji.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                        Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-04-25 12:32:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-04-25 12:39:37)

 
 
liczba odwiedzin: 3959985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X