☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Przełożenie chodnika w Strzekęcinie - remont".

RIG. 271.68.2.2017.EJ                                            Świeszyno, dnia 21 kwietnia 2017r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Przełożenie chodnika w Strzekęcinie - remont”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 

Drew - Kos Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

 

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 10.04.2017 r. do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto

Punktacja

1

Drew - Kos Dariusz Różycki,
89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

27 781,64 zł

100 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze TOKADA
inż. Tomasz Pawłowski,
ul. Młyńska 17/10, 75-052 Koszalin

27 982,50 zł

99,28 pkt.

3

Zakład Robót Drogowych Halina Maśnik, ul. Zamkowa 6A/1,
76-010 Polanów

29 982,58 zł

92,66 pkt.

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 26.04.2017r.

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                                   /-/

                                                                                            Ewa Korczak

Otrzymują:

 1. Drew - Kos Dariusz Różycki,
  89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze TOKADA
   inż. Tomasz Pawłowski,
  ul. Młyńska 17/10, 75-052 Koszalin
 1. Zakład Robót Drogowych Halina Maśnik,
  ul. Zamkowa 6A/1, 76-010 Polanów

         4. a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-04-21 13:00:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-04-21 13:04:32)

 
 
liczba odwiedzin: 3969264

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X