☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno"

RIG.271.31.6.2017                                                 Świeszyno, dnia 14 kwietnia 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 

DOMAR Kazimierz Domaracki
Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100 punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), okres gwarancji (40%).

 

W prowadzonym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 31.03.2017 r. do godz. 13:00 zostały złożone następujące oferty:

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty gwarancja

Suma punktów

1

DOMAR Kazimierz Domaracki
Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2

„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” SA
ul. Podmiejska 2
78-500 Drawsko Pomorskie

57,87 pkt.

40 pkt.

97,87 pkt.

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 21 kwietnia 2017r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                                            Ewa Korczak

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-04-14 11:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-04-14 11:25:16)

 
 
liczba odwiedzin: 3969262

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X