☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022

 

 

RIG. 271.59.3.2017.EJ                                         Świeszyno, dnia 13 kwiecień 2017r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

 

 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum - 4CS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 7/5,
65-047 Zielona Góra

Członek Konsorcjum - OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł, ul. Rydza Śmiałego 23/10, 65-610 Zielona Góra
 

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 95,20 pkt. w kryterium jakim była cena (50%), koncepcję realizacji badania (40%), identyfikacja ryzyk realizacji oraz określenie sposobów ich minimalizowania (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 16.03.2017r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta. Poniższa tabela zawiera zestawienie oraz punkty jakie uzyskała złożona oferta.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

Punkty za koncepcję realizacji badania

Punkty za identyfikację ryzyk realizacji oraz określenie sposobów ich minimalizowania

Suma pkt.

1

Konsorcjum firm:                                     Lider Konsorcjum
4CS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra                               Członek Konsorcjum
 - OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł, ul. Rydza Śmiałego 23/10, 65-610 Zielona Góra

50,00pkt.

36,00 pkt.

9,20 pkt.

95,20 pkt.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 14.04.2017r.

 

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                              Wójt

                                                                                                                /-/

                                                                                                       Ewa Korczak

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-04-14 11:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-04-14 11:18:30)

 
 
liczba odwiedzin: 3959785

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X