☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PRZETARG OSP NIEDALINO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej dla OSP Niedalino"

ZP/1/6/OSP/2017                                                  Świeszyno, dnia  05 kwietnia 2017r.

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej
dla OSP Niedalino”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Niedalinie  zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej dla OSP Niedalino”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 60 punktów w kryteriach jakimi była cena za (60%), termin realizacji dostawy  (10%), gwarancja na zabudowę pożarniczą (30%),

Do dnia złożenia ofert tj. do 22.03.2017r. do godz. 11:00 złożono 1 ofertę.

Nr oferty.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji dostawy

Gwarancja na zabudowę pożarniczą

Razem suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

60 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

60 pkt.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną ze względu na fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 06.04.2017r.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 

Otrzymują:

 

  1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

  1. a/a

Załącznik:

Wybór oferty - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-04-05 11:48:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-04-05 11:53:29)

 
 
liczba odwiedzin: 3959914

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X