☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa drog gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno" -II

RIG.271.31.2.2017.EJ                                              Świeszyno, dnia 29 marca 2017r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną
w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

Pytanie nr 1

„Jaka powinna być długość sieci PVC dn 315mm w Etapie I ponieważ w przedmiarze jest 833,5mb natomiast rozbijając na odcinki zgodnie z punktem 1.1 łączna długość wychodzi 1020mb.

K1-K13.9-378,96mb

K2.6-k5.1-173mb

K2-K2.6-234,35mb

K10-K11-142,6mb

K5-K6-91,09mb

K9-K8- nie występuje PVC 315mb?”

odpowiedź na pytanie nr 1:

Długość sieci PVC 315mm do wykonania w etapie I wynosi 833,5mb.

 

Pytanie nr 2

„Jaka powinna być ilość wpustów deszczowych dn 500mm w Etapie I zakres przyłączy w przedmiarze 19szt. według obliczeń wykonawcy 18 szt.?”

odpowiedź na pytanie nr 2:

Ilość wpustów deszczowych podana w przedmiarze robót Etap I z elementami Etapu II:

Poz. 31 – 19szt.

Poz. 62 – 6szt.

Poz. 83 – 1 szt.

Poz. 99 – 3 szt.

Jest zgodna z dokumentacją projektową.

Łączna ilość wpustów do wykonania 29 szt.

 

Pytanie nr 3

„Proszę o potwierdzenie, że odcinek K6-K7 w etapie II nie wchodzi w zakres wyceny?”

odpowiedź na pytanie nr 3:

Z odcinka K6-K7 – II etap należy wykonać 5mb kanalizacji deszczowej ø315PVC
w jezdni  i zakończyć zaślepką.

 

Pytanie nr 4

„Jaka powinna być ilość studni Etap II, ponieważ w przedmiarze są 2 szt. a zgodnie
z profilem występuje 1 szt. nr K4 na odcinku K3-K4.1?”

odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy wykonać 8 szt. studni Ø425PVC i 1szt. studni betonowej

 

Pytanie nr 5

„Proszę o dołączenie profilu dla Etapu III odcinek K11-K13.9?”

odpowiedź na pytanie nr 5:

Odcinek K11 nie łączy się z odcinkiem K13.9.

Odcinek K11-K12 – profil rys. nr 3 – Etap III

Odcinek nr K13.9-K13 – profil rys. nr 5 – Etap III

Pytanie nr 6

„Proszę o potwierdzenie, że odcinek w Etapie III K13-wp20,2 K15-wp28,2 K12.3-K12 nie wchodzi  w zakres wyceny?”

odpowiedź na pytanie nr 6:

Brak jest odcinka  K15-wp28.2 wskazanego przez Wykonawcę w załączonej dokumentacji projektowej, natomiast jest odcinek K17-wp.28.2, który należy wykonać. Odcinki K13-wp20.2, K12.3-K12 również należy wykonać.

Należy wykonać wszystkie elementy etapu  III zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

 

Pytanie nr 7

„Proszę o potwierdzenie czy zakres, który jest ujęty w przedmiarze Etap I, jako kompetencja Wojewody czyli odcinek K9-K9.1;K9-wp9.1;k9-wp9.2;k9.2-wp11 jest do wykonania w zakresie firmy Skanska zgodnie z zapisem w projekcie.?”

odpowiedź na pytanie nr 7:

Wykonawca robót ma zlecić wykonanie robót w obrębie drogi wojewódzkiej  Etap I kompetencja Wojewody, firmie Skanska zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej uzgodnieniem ZZDW nr ZZDW-3/BD/422b/218/16 z dnia 7.07.2016r
i pismem nr 4183/136/2016 z dnia 17.06.2016r. od Skanska. Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztach wykonanie powyższych prac.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Załącznik:

Odpowiedzi na pytania  - pdf


 
 
liczba odwiedzin: 3677673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X