Rok 2017

 

 

 

 

Data aktu

 

 

Numer aktu

 

 

Tytuł

 

 

Nazwa organu, który wydał

 

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

 

26.01.2017

XXXII/180/17

w sprawie  upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Rada Gminy Świeszyno

2017

876

01.03.2017

 

23.02.2017

XXXIV/184/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

988

06.03.2017

 

23.02.2017

XXXIV/193/17

Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2017

989

06.03.2017

 

13.02.2017

XXXIII/183/17

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic obwodów

Rada Gminy Świeszyno

2017

1137

15.03.2017

 

23.02.2017

XXXIV/189/17

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2017

1616

12.04.2017

 

23.02.2017

XXXIV/191/17

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

2017

1138

15.03.2017

 

23.02.2017

XXXIV/192/17

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2017

1139

15.03.2017

 

30.03.2017

XXXV/194/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

1481

07.04.2017

 

30.03.2017

XXXV/196/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Rada Gminy Świeszyno

2017

2037

08.05.2017

 

30.03.2017

XXXV/197/17

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku

Rada Gminy Świeszyno

2017

2038

08.05.2017

 

27.04.2017

XXXVII/200/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

1934

05.05.2017

 

27.04.2017

XXXVII/203/17

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2017

1935

05.05.2017

 

25.05.2017

XXXVIII/204/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

2549

06.06.2017

 

25.05.2017

XXXVIII/207/17

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie

Rada Gminy Świeszyno

2017

3397

02.08.2017

 

25.05.2017

XXXVIII/208/17

w sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w Niekłonicach

Rada Gminy Świeszyno

2017

2712

23.06.2017

 

25.05.2017

XXXVIII/209/17

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

2017

2713

23.06.2017

 

25.05.2017

XXXVIII/210/17

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

2017

2714

23.06.2017

 

29.06.2017

XXXIX/214/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

3076

11.07.2017

 

29.06.2017

XXXIX/216/17

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

2017

3396

02.08.2017

 

29.06.2017

XXXIX/218/17

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie

Rada Gminy Świeszyno

2017

3398

02.08.2017

 

29.06.2017

XXXIX/219/17

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- ORLIK 2012” w Świeszynie

Rada Gminy Świeszyno

2017

3710

12.09.2017

 

18.08.2017

XL/220/17

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Rada Gminy Świeszyno

2017

3717

12.09.2017

 

28.10.2017

XLI/223/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

4048

09.10.2017

 

28.09.2017

XLI/229/17

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2017

4049

09.10.2017

 

26.10.2017

XLII/231/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

4413

03.11.2017

 

26.10.2017

XLII/233/17

w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Świeszyno instrumentem płatniczym

Rada Gminy Świeszyno

2017

4414

03.11.2017

 

28.09.2017

XLI/226/17

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

Rada Gminy Świeszyno

2017

4515

07.11.2017

 

28.09.2017

XLI/227/17

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Rada Gminy Świeszyno

2017

4516

07.11.2017

 

28.09.2017

XLI/230/17

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku

Rada Gminy Świeszyno

2017

4517

07.11.2017

 

26.10.2017

XLII/ 234/17

w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

Rada Gminy Świeszyno

2017

4791

27.11.2017

 

26.10.2017

XLII/ 235/17

w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dunowie

Rada Gminy Świeszyno

2017

4792

27.11.2017

 

26.10.2017

XLII/ 236/17

w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. pilota Sylwestra Bartosika w Zegrzu Pomorskim

Rada Gminy Świeszyno

2017

4793

27.11.2017

 

30.11.2017

XLIII/239/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

5102

07.12.2017

 

30.11.2017

XLIII/241/17

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2017

5103

07.12.2017

 

30.11.2017

XLIII/245/17

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Gminy Świeszyno

2017

5014

07.12.2017

 

28.12.2017

XLIV/246/17

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Rada Gminy Świeszyno

2017

187

05.01.2018

 

28.12.2017

XLIV/250/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

186

05.01.2018

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2017-03-07 09:06:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2018-01-29 09:00:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki