☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę sieci wodociągowej łaczącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino"

RIG.271.217.6.2017                                                   Świeszyno, dnia 02 marca 2017r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-SOLAR” Maria Gładysiak
os. Z. Starego 12A/2, 60-688 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 90 punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%), termin wykonania (20%).

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 29.12.2016 r. do godz. 13:00 złożono 5 ofert.

Lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty termin

Punkty doświadczenie

Suma punktów

1

„INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory   mgr inż. Waldemar Łągiewka, ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin

40 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

80 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Ekologiczne  „EKO-SOLAR” Maria  Gładysiak
      os. Z. Starego 12A/2, 60-688 Poznań

60 pkt.

10 pkt.

20 pkt.

90 pkt.

3

ABRYS – TECHNIKA
Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

25 pkt.

0 pkt.

2 pkt.

27 pkt.

4

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, ul. Północna 27/29 p. 111, 91-420 Łódź

Oferta odrzucona

5

Biuro Inżynierskie BUDZISZ Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo

47,79 pkt

0 pkt

20 pkt

67,79 pkt.

 

Oferta firmy Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska przesłana za pośrednictwem kuriera została dostarczona po terminie
tj. dnia 29.12.2016 r. o godz. 14:25.

 

  1. ODRZUCENIU OFERTY

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez firmę:

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, ul. Północna 27/29 p. 111, 91-420 Łódź

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7a – Wykonawca nie wyraził zgody,  o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Uzasadnienie faktyczne: zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający pismem  z dnia 18.01.2017 r. zwrócił się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni.

Wykonawca nie przedłożył zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, co skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 09 marca 2017r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

Dziękujemy za złożenie ofert

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-02 13:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-02 13:41:50)

 
 
liczba odwiedzin: 3969073

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X