☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Zakup kruszywa"

RIG. 271.11.2.2017.EJ                                                                                                                                                                                                                                    Świeszyno, dnia 21 lutego 2017r.

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Zakup Kruszywa”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

 

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych

Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard

 

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 20.02.2017 r. do godz. 13.00 wpłynęły 4 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto za 1Mg kruszywa

Punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DYNAMIC-BUD Radosław Krzymiński,                               ul. Wenedów 5/2, 75-847 Koszalin

71,96 zł

98,29 pkt.

2

Transbud Kruszywa Piotr Nowak, ul. Nowowiejskiego 18,
84-240 Reda

120,54 zł

58,68 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TRANS" Adam Kołodziejczyk, ul. Akademicka 13/6, 75-337 Koszalin

86,10 zł

82,15 pkt.

4

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard

70,73 zł

100 pkt.

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 23.02.2017r.

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
   DYNAMIC-BUD Radosław Krzymiński
   ul. Wenedów 5/2, 75-847 Koszalin
 1. Transbud Kruszywa Piotr Nowak,
  ul. Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TRANS"
  Adam Kołodziejczyk,
  ul. Akademicka 13/6, 75-337 Koszalin
 1. Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych
  Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard

         5. a/a

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-02-21 10:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-02-21 10:20:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3959975

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X