☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej adminstrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019

RIG.271.228.3.2016                                               Świeszyno, dnia  30 grudnia 2016r.

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o., ul. Morska 11, 75-212 Koszalin

Partner Konsorcjum:

UNIA Sp. z o.o., ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin

 – cena ofertowa brutto 139.039,20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100  punktów w kryteriach jakimi była cena za (60%), warunki płatności (40%),

Do dnia złożenia ofert tj. do 16.12.2016r. do godz. 13:00 złożono 1 ofertę.

Nr oferty.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Warunki płatności

Razem suma punktów

1

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o.,
ul. Morska 11, 75-212 Koszalin

Partner Konsorcjum:

UNIA Sp. z o.o., ul. Lechicka 23,
75-837 Koszalin

60 pkt.

40pkt.

100 pkt.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną ze względu na fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 2 stycznia 2017r.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Otrzymują:

  1. Lider Konsorcjum:
    Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o.,
    ul. Morska 11, 75-212 Koszalin
  2. a/a
    EJ. tel. 94 31 60 147

Załącznik:

Wybór oferty - pdf

 


 
 
liczba odwiedzin: 3679047

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X