☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania dla zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę sieci wodociągowej łaczącej Strzekęcino - Golice, Golice - Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino"

RIG.271.217.1.2016.                                                  Świeszyno, dnia 27 grudnia 2016r

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie jak niżej:

 

PYTANIE Z DNIA 23.12.2016R.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino – Golice, Golice – Bardzlino oraz Strzekęcino – Niedalino”, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający – w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wymaga wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości min. 10 000m.

W związku z faktem, że zamówienia na prace projektowe sieci wodociągowej
o długości min. 10 km w jednym zadaniu projektowym nie są wykonywane przez jednostki projektowania często proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści jako spełnienie ww. warunku przedstawienie referencji z wykonania prac projektowych kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 10 000m?

 

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie dotychczasowego doświadczenia wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości min. 10 000m. Wobec powyższego Zamawiający nie będzie odstępował od wymogu przedstawienia referencji na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości min. 10 000m.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-27 14:56:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-27 14:57:47)

 
 
liczba odwiedzin: 3789841

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X