☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo

RIG. 271.210.02.2016.EJ                                         Świeszyno, dnia 23 grudnia 2016r.

 

 

Robert Żuk

Usługi Ogólnobudowlane
ul. Dolna 4, 78-220 Tychowo

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 

Usługi Ogólnobudowlane Robert Żuk, ul. Dolna 4, 78-220 Tychowo
 – cena ofertowa 31 980,00 zł brutto

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 16.12.2016r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta. Poniższa tabela zawiera zestawienie oraz punkty jakie uzyskała złożona oferta.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto w PLN

Punktacja

1

Usługi Ogólnobudowlane
 Robert Żuk
ul. Dolna 4, 78-220 Tychowo

31.980,00

100 pkt.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 29.12.2016r.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Otrzymują:
1.Adresat

2. a/a

Załączniki:

Wybór oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-23 10:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-23 10:06:37)

 
 
liczba odwiedzin: 3790711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X