☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa oświetlenia w Bardzlinie, gm. Świeszyno

RIG. 271.233.03.2016.EJ                                        Świeszyno, dnia 23 grudnia 2016r.

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia w Bardzlinie, gm. Świeszyno”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Tamara Rosowska

ul. Leśna 8

76-034 Sarbinowo

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 16.12.2016 do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto w PLN

Punktacja

1

Zakład Oświetlenia  Dróg
Ryszard Tomczyk
ul. Chopina 8                              
 78-320 Karlino

36.364,69

93,02 pkt.

2

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk ul. Łużycka 41"B" 
75-838 Koszalin

38.502,85

87,85 pkt.

3

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Tamara Rosowska
ul. Leśna 8
76-034 Sarbinowo

33.825,00

100 pkt.

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 28.12.2016r.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

Otrzymują:

1. Zakład Oświetlenia Dróg
Ryszard Tomczyk
ul. Chopina 8, 78-320 Karlino

2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
 Andrzej Klekociuk
 ul. Łużycka 41"B", 75-838 Koszalin

3. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Tamara Rosowska
ul. Leśna 8, 76-034 Sarbinowo

4. a/a

Załączniki:

Wybór oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-23 09:53:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-23 09:59:04)

 
 
liczba odwiedzin: 3789859

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X