☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie

RIG.271.216.4.2016                                         Świeszyno, dnia 01 grudnia 2016r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz
z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”.

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ Sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo

 – cena ofertowa brutto 185.000,00 zł, termin wykonania do 31.10.2017 r.

 

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za wykonanie (60%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%), termin wykonania (20%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 23.11.2016r. do godz. 13:00 złożono 3 oferty. Informacje na temat Wykonawców, złożonych ofert jak i ilości uzyskanych punktów zawiera załącznik w nr 1.

 

  1. PODPISANIE UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 07 grudnia 2016r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 

Załączniki:

Wybór oferty wraz z informacją na temat Wykonawców oraz złożonych ofert - załącznik nr 1 - pdf

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-01 15:08:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-01 15:14:30)

 
 
liczba odwiedzin: 3969138

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X