☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie.

RIG.271.216.1.2016.                                                  Świeszyno, dnia 21 listopada 2016r

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

PYTANIA Z DNIA 18.11.2016R.

PYTANIE 1

W sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków"; ogłoszenie nr 7241288.

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia referencji na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną w jednym zadaniu. Uważamy, że doświadczenie nabyte odrębnie przy projektowaniu oczyszczalni ścieków bez sieci kanalizacyjnej i przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej bez oczyszczalni jest równoważne. W świetle ustawy o zamówieniach publicznych, postawiony przez Was wymóg doświadczenia nie ma uzasadnienia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie dotychczasowego doświadczenia wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wydajności min. 70m3/d wraz z kanalizacją sanitarną i pompowniami ścieków o długości sieci min 8 km wykonane w jednym zadaniu. Wobec powyższego Zamawiający nie będzie odstępował od wymogu przedstawienia referencji na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną w jednym zadaniu.

 

PYTANIA Z DNIA 19.11.2016R.

PYTANIE 1

Wnioskujemy o zmianę projektu umowy w par. 6 ust. 1 lit. b) i d) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych za:

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

d) braku odpowiedzi wykonawcy na wezwanie do nieodpłatnego naniesienia poprawek i uzupełnień do niniejszej dokumentacji projektowej wykrytych po odbiorze w terminie 7 dni od daty zawiadomienia,

do 0,2 %.

Pozostawienie kary na poziomie 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, jest nieuzasadnione zarówno z prawnego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Pragniemy wskazać, iż kwestia kar umownych i ich miarkowania staje się częstym przedmiotem sporów sądowych, w których przeważnie sądy obniżają ich wysokość.

Odpowiedź:

Zamawiający zmniejsza wysokość kar umownych określonych w par. 6 ust. 1 lit. b) i d) projektu umowy do 0,3 %.

 

PYTANIE 2

Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów w par. 6 ust. 1 lit. b) i d) poprzez zastosowanie w obu zapisach pojęcia „zwłoka” w miejsce pojęcia „opóźnienie”

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolica zapisy w par. 6 ust. 1 lit. b) i d) projektu umowy poprzez zastosowanie w obu zapisach pojęcia „opóźnienie”

 

Po w/w zmianach par. 6 ust. 1 lit. b) i d) projektu umowy otrzymują brzmienie:

„ b) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu umowy lub jej części (wg terminów określonych w § 2 ust. 1) przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

„d) w przypadku braku odpowiedzi wykonawcy na wezwanie do nieodpłatnego naniesienia poprawek i uzupełnień do niniejszej dokumentacji projektowej wykrytych po odbiorze w terminie 7 dni od daty zawiadomienia zamawiający naliczy karę wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia”.

 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-11-21 14:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-11-21 14:59:47)

 
 
liczba odwiedzin: 3960000

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X