☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej na Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie

RIG. 271.206.05.2016.EJ                                       Świeszyno, dnia 17 listopada 2016r.

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie

 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż Wykonawca, którego oferta
z dnia 26.10.2016 r. pismem z dnia 04.11.2016 r. została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy oraz nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i Zamawiający wybiera ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą ofertę kolejną – złożoną przez firmę SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin za cenę 120.540,00 zł brutto.

 

PODPISANIE UMOWY:

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 25.11.2016r.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 

Otrzymują (drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu ofertowym):

 1. Speed Invest Sp. z o.o.,
  ul. Ossowska 15, 05-230 Kobyłka
  bok@speedinvest.pl
 1. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k.,
  ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin
  biuro@solidstet.com
 1. ACTIVA Longin Witkowski,
  ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź
  przetargi@activa.com.pl
 1. a/a

Załączniki:

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-11-18 09:38:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-11-18 09:43:43)

 
 
liczba odwiedzin: 3960045

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X