☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym

RIG. 271.194.04.2016.EJ                               Świeszyno, dnia 13 października 2016r.

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe R&J Renata Jędrusiak, ul. Paproci 65, 75-810 Koszalin

cena ofertowa 31.980,00 zł brutto

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100,00pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 22.09.2016 do godz. 13.00 wpłynęły 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Nr oferty

Nazwa oferenta

cena ofertowa brutto

pkt. za cenę

1

Zakład Usługowo Remontowo-Budowlany Leszek Tybuszewski
ul. Koszalińska 87, 78-230 Karlino

35 917,73

89,04

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
R&J Renata Jędrusiak
ul. Paproci 65
75-810 Koszalin

31 980,00

100,00

 

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

PODPISANIE UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

Załączniki:

Wybór oferty - pdf

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677644

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X