☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno

RIG. 271.189.05.2016.EJ                                 Świeszyno, dnia 06 października 2016r.

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 

Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński, ul. Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin

cena ofertowa 120.000,00 zł brutto, cena za nadzór autorski – 50,00 zł brutto,

ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego  - 10 wizyt

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 98,23pkt. w kryterium jakim była cena (70%), cena za nadzór autorski (20%) i ilość wizyt w ramach nadzoru (10%).

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 23.08.2016 do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Punkty za cenę

Punkty za nadzór autorski

Punkty za ilość wizyt w ramach nadzoru

SUMA pkt.

1.

Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński
ul. Mieszka I-go 5A
75-124 Koszalin

68,23

20

10

98,23

2.

Pracownia Projektowo-Wykonawcza DwD Jerzy Kalociński
ul. Kalinowa 17
75-667 Koszalin

70,00

4,07

10

84,07

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 12.10.2016r.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

Dziękujemy za złożenie ofert.

Otrzymują (drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu ofertowym):

 1. Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński
  ul. Mieszka I-go 5A
  75-124 Koszalin
 2. Pracownia Projektowo-Wykonawcza DwD
  Jerzy Kalociński,
  ul. Kalinowa 17, 75-667 Koszalin
 3. a/a

Załączniki:

Wybór oferty  - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-10-06 14:55:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-10-06 14:59:46)

 
 
liczba odwiedzin: 3960011

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X