☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Inwentaryzacja drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno-zdrowotnego

RIG. 271.184.02.2016.EJ                                       Świeszyno, dnia 30 września 2016r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Inwentaryzacja drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno – zdrowotnego”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

 

Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

 

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

UZASADNIENIE WYBORU:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 28.09.2016 do godz. 13.00 wpłynęły 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto

 

punktacja

1

Mirosław Smyk, ul.  Gardzienicka 8 21-050 Piaski

6.480,00 zł

77,06 pkt.

2

Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

4.993,80 zł

100 pkt.

 

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie.

 

PODPISANIE UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 06.10.2016r.

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Załącznik:

Wybór oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-30 13:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-30 13:54:03)

 
 
liczba odwiedzin: 3789852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X