☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno - etap IV

RIG. 271.185.3.2016.EJ                                         Świeszyno, dnia 07 września 2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno – etap IV”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

 

MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

 

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 26.08.2016 do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zakres

Cena brutto

za 1 Mg

punktacja

1

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Oferta odrzucona

-

-

2

MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49,
84-252 Orle

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

766,80

100 pkt.

Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

475,20

100 pkt.

 

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie.

 

Oferta nr 1 podlega odrzuceniu z powodu zaoferowania ceny za transport
i unieszkodliwianie 1MG wyrobów zawierających azbest przewyższającej kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z umową dotacji zawartą z WFOŚiGW w Szczecinie. Oferowana cena jest niezgodna
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

PODPISANIE UMOWY:

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie z wybranym wykonawcą, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-07 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-07 11:11:12)

 
 
liczba odwiedzin: 3960002

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X