☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Dostawa i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino - 1szt.

RIG. 271.183.2.2016.EJ                                          Świeszyno, dnia 18 sierpnia 2016r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Dostawa i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy
 – 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”
, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6:

DOPELTECH Sp. z o.o.

ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 05.08.2016 do godz. 12.00 wpłynęło 10 ofert. Jedna oferta wpłynęła po terminie składania ofert. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

cena ofertowa brutto

pkt. za cenę

1

RE Solar Energy Power Sp. z o.o.
ul. Krzywoustego 22/6
 70-314 Szczecin

80 565,00

76,29

2

piTERN Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Serdeczna 8
62-081 Przeźmierowo

92 865,00

66,19

3

RMS Polska Sp. z o.o.
Zagorzyce 12B, 39-126 Zagorzyce

113 455,20

54,18

4

Enko Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 30
75-950 Koszalin

podano ceny jednostkowe, ocenie poddano ofertę nr 7

5

WICHARY TECHNIC Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko - Biała

64 329,00

95,55

6

DOPELTECH Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2
03-475 Warszawa

61 465,56

100,00

7

Enko Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 30
75-950 Koszalin

70 725,00

86,91

8

Petra Energia Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

76 530,60

80,32

9

OTLKA Andrzej Pustelnik
Trzebiatkowa 43
77-134 Trzebiatkowa

63 837,00

96,29

10

Petra Energia Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

ocenie poddano ofertę nr 8

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie.

Zamawiający podczas sprawdzania ofert nr 4 i nr 7 złożonych przez firmę Enko
Sp. z o.o., ul. Mieszka I-go 30, 75-950 Koszalin ocenie poddał ofertę nr 7. Oferta nr 4 zawiera ceny jednostkowe, które po przeliczeniu przez ilość lamp do wykonania określoną w zapytaniu ofertowym dają kwotę oferowaną w ofercie nr 7. Przy sprawdzaniu ofert nr 8 i nr 10 złożonych przez firmę Petra Energia Sp. z o.o.,
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki ocenie poddano ofertę nr 8. Oferty nr 8 i nr 10 wpłynęły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 24.08.2016r.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

 

 

Otrzymują (drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu ofertowym):

 

 1. RE Solar Energy Power Sp. z o.o.
  ul. Krzywoustego 22/6
  70-314 Szczecin
  Szczygielski@resep.pl

 

 1. piTERN Sp. z o.o.
  Wysogotowo, ul. Serdeczna 8
  62-081 Przeźmierowo
  m.norkowska@pitern.pl
 2. RMS Polska Sp. z o.o.
  Zagorzyce 12B, 39-126 Zagorzyce
  biuro@rms.com.pl

 

 1. Enko Sp. z o.o.
  ul. Mieszka I-go 30
  75-950 Koszalin
  enko@home.pl

 

 1. WICHARY TECHNIC Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 105
  43-300 Bielsko – Biała
  biuro@wicharytechnic.pl

 

 1. DOPELTECH Sp. z o.o.
  ul. Borowskiego 2
  03-475 Warszawa
  biuro@ledtechnika.pl

 

 1. Petra Energia Sp. z o.o.
  ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  m.mroczkowski@petraenergia.pl

 

 1. OTLKA Andrzej Pustelnik
  Trzebiatkowa 43
  77-134 Trzebiatkowa
  info@otlka.pl

 

 1. a/a
  EJ tel 94/31 60 14

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-18 14:27:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-18 14:34:40)

 
 
liczba odwiedzin: 3959934

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X