☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wbór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w m. Golica obręb Strzekęcino

RIG. 271.180.03.2016.EJ                                         Świeszyno, dnia 10 sierpnia 2016r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem
z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino
”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-TRANS” Adam Kołodziejczyk,
ul. Akademicka 13/6, 75-337 Koszalin

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena (90%) i gwarancja (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 01.08.2016 do godz. 11.00 wpłynęło 5 ofert. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punkty za cenę

Termin gwarancji

Punkty za gwarancję

SUMA pkt.

1.

PPUH „EKOINŻBUD”
Karol Kobarski

Ul. Michała Żebrowskiego 40, 75-392 Koszalin

130.209,31 zł

62,35

60 m-cy

10

72,35

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

146.427,98 zł

55,45

48 m-cy

5

60,45

3.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAGRO”
inż. Andrzej Grochowina ul. Żebrowskiego 42
75-387 Koszalin

142.680,00 zł

56,90

60 m-cy

10

66,90

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Galant Malwina Sokalska, Parnowo 2,
76-039 Biesiekierz

135.287,70 zł

60,01

60 m-cy

10

70,01

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„EKO-TRANS”
Adam Kołodziejczyk
ul. Akademicka 13/6
75-337 Koszalin

90.209,97 zł

90

60 m-cy

10

100

 

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 16.08.2016r.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

 

 

Otrzymują (drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu ofertowym):

1. PPUH „EKOINŻBUD”
Karol Kobarski

ul. Michała Żebrowskiego 40, 75-392 Koszalin

 

2. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

 

3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

„MAGRO” inż. Andrzej Grochowina,

ul. Żebrowskiego 42,
75-387 Koszalin

 

4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Galant Malwina Sokalska, Parnowo 2,
76-039 Biesiekierz

 

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„EKO-TRANS” Adam Kołodziejczyk,
ul. Akademicka 13/6,
75-337 Koszalin

 

6. a/a

Załącznik:

Wybór oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-10 14:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-10 15:02:30)

 
 
liczba odwiedzin: 3969039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X