☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Niekłonicach i Strzekęcinie

RIG. 271.186.2.2016.EJ                                           Świeszyno, dnia 10 sierpnia 2016r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Niekłonicach
i Strzekęcinie
”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

 

„MAL – STYL” Sylwester Mielewczyk

Strzekęcino 8/1

76-024 Świeszyno

 

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 05.08.2016 do godz. 11.00 wpłynęły 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto w PLN

punktacja

1

HARPAGAN Usługi Leśne

Marcin Koprowicz, Żytelkowo 35

78-200 Białogard

46 740,00

42,36

2

„MAL – STYL” Sylwester Mielewczyk, Strzekęcino 8/1
76-024 Świeszyno

19 800,00

100,00

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

 

 

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 16.08.2016r.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. HARPAGAN Usługi Leśne

Marcin Koprowicz, Żytelkowo 35

78-200 Białogard

koper3456@wp.pl

 

2. MAL - STYL Sylwester Mielewczyk

Strzekęcino 8/1
76-024 Świeszyno

ninaikacper@wp.pl

 

 

4. a/a

Załącznik:

Wybór oferty - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-10 15:40:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-10 15:42:46)

 
 
liczba odwiedzin: 3959919

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X