☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. Zakup wiat przystankowych

RIG. 271.179.3.2016.EJ                                             Świeszyno, dnia 2 sierpnia 2016r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Zakup wiat przystankowych ”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

Arret Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 11

41-807 Zabrze

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt. w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 26.07.2016 do godz. 11.00 wpłynęły 3 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana brutto za dostawę i montaż wiat w PLN

punktacja

1

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Bierawka 2a

44-145 Plichowice

50.491,50

91,34

2

Arret Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 11

41-807 Zabrze

46.118,85

100,00

3

GOLTMAR Marcin Margolt

Parsęcko 70,
78-400 Szczecinek

49.077,00

93,97

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

Po dokonaniu sprawdzenia ofert w dniu 28 lipca Wykonawca GOLTMAR Marcin Margolt, Parsęcko 70, 78-400 Szczecinek został wezwany do uzupełnienia oferty. Do dnia 02 sierpnia 2016r. Wykonawca dokonał uzupełnienia. Po ponownym sprawdzeniu  i ocenie złożonych ofert, oferta nr 2 spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100pkt.

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 09.08.2016r.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Otrzymują:

1. BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Bierawka 2a

44-145 Plichowice

marketing4@budotechnika.com.pl

 

2. Arret Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 11

41-807 Zabrze

sprzedaz@arret.pl

 

3. GOLTMAR Marcin Margolt

Parsęcko 70,
78-400 Szczecinek

goltmar@wp.pl

 

4. a/a

 

Załącznik:

Wybór oferty pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-03 12:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-03 12:31:18)

 
 
liczba odwiedzin: 3969293

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X