☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno."

RIG.271.163.08.2016                                                                                                                                  Świeszyno, dnia  01 lipca 2016r.

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.”

 

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno” jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3:

DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w Tatowie – cena ofertowa 1 170 960,01zł, czas gwarancji – 60 m-cy;

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała 100 punktów w kryteriach jakimi była cena (70%) oraz czas gwarancji (30%). Ilość uzyskanych punktów przez poszczególnych oferentów zawiera załącznik nr 2.

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 28.06.2016r. do godz. 11:00 złożono 9 ofert. Informacje na temat wykonawców, złożonych ofert jak i ilości uzyskanych punktów zawiera załącznik w nr 1.

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy zamawiający wyznacza na dzień 07 lipca 2016r. godz. 9:00.

 

Załączniki:

nr 1 - Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-07-01 13:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-07-01 13:29:40)

 
 
liczba odwiedzin: 3959990

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X