☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno."

RIG.271.151.6.2016.                                             Świeszyno, dnia 27 czerwca 2016r.

 

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie
gminy Świeszyno.”

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno” jako ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1 - Naprawa dróg w sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo -  oferta nr 3:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin – cena ofertowa 231 584,00zł, czas gwarancji – 18 m-cy;

Zadanie nr 2 - Naprawa dróg w sołectwach: Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo – oferta nr 1:

Paweł Ćwik Niedalino 17, 76-024 Świeszyno – cena ofertowa 61 500,00zł, czas gwarancji – 6 m-cy;

Zadanie nr 3 - Naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Świeszyno

Zakład Usług Drogowo - Mostowo - Transportowych

Jan Kruszewsk

Redlino 50, 78-200 Białogard - cena ofertowa 42 693,00zł, czas gwarancji – 24 m-ce;

 

Ww. oferty spełniają wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymały największą ilość punktów z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w kryteriach jakimi była cena za wykonanie zadania (90%) oraz czas gwarancji (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 07.06.2016r. do godz. 11:00 złożono 5 ofert. Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert zawierają załączniki w zależności od części zadania: załącznik nr 1a, b i c.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umów 05 lipca 2016r. godz. 9:00 cześć I, 9:15 część II i 9:30 część III.

 

 

Załączniki:

nr 1a - Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert – część I.

nr 1b - Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert – część II.

nr 1c -  Informacje na temat wykonawców oraz złożonych ofert – część III.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-06-27 09:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-06-27 10:12:07)

 
 
liczba odwiedzin: 3789832

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X